Migreeni

Migreeni mielletään yleensä tietyn tyyppiseksi päänsäryksi , johon liittyy aistiherkkyyksiä kuten valo-ääni-hajuherkkyyttä sekä pahoinvointia. Joillakin migreeni onkin läpi elämän vain melko harmiton ajoittainen päänsärkyvaiva , mutta osalle siitä kehittyy aivan toisenlainen krooninen monioireinen sairaus.

Johdanto

Tällä sivustolla kuvataan migreenin aiheuttamia oireita, tuntemuksia ja toimintahäiriöitä rajaamatta niitä mihinkään migreenin diagnostisiin kriteereihin tai luokituksiin. Oireet on koostettu tuhansien potilaiden aineistosta sellaisena kuin migreeniä sairastavat ovat ne itse kokeneet ja kertoneet.

Kenelle sivusto on tarkoitettu?

Migreenikolle itselleen on usein suuri helpotus havaita että muutkin ovat kokeneet samanlaisia tuntemuksia, joita itse on kokenut. Myös niille etsijöille, jotka vielä hakevat selitystä oireilleen voi tämän sivuston sisältö ohjata oikean diagnoosin jäljille. 
Lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille sivusto tarjoaa uusinta tietoa migreenin genetiikasta ja patogeneesistä. Migreenin hoitoja käsitellään laajasti ja ajatellen tilanteita, joissa käypähotosuositusten mukaiset ensilinjan lääkkeet eivät enää toimi. 
Viranomaisille sivusto tarjoaa apua erityisesti kroonisen migreenin aiheuttaman toimintakyvyn heikentymisen ja työkyvyn aleneman arviointiin.  Sivustolla käsitellään muitakin terveystaloudellisia näkökulmia krooniseen migreeniin liittyen. Migreenin kroonistumiseen liittyy oireiden lisääntyminen ja muuntuminen, mistä seuraa usein laajoja erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja lisäkustannuksia muiden sairauksien poissulkemiseksi.

Migreenin diagnosoinnin haasteet

Migreenistä on niukasti opetusta lääketieteen perusopintojen yhteydessä. Tautiluokituksissa migreenin diagnostiset kriteerit ovat aivan liian rajaavia eivätkä anna todellista kuvaa migreenin oirekirjosta. Migreenin genetiikasta ja oireita aiheuttavista neurobiologisista mekanismeista kertyy koko ajan hyvällä tahdilla uutta tietoa,  jota voi hyödyntää kliinisessa työssä. Vasta näihin taustamekanismeihin tutustuminen auttaa ymmärtämään migreenin luonnetta ja tarjoamaan potilaan monimuotoisille oireille järkeen käyvän selityksen.
Migreenin diagnosoinnissa on vielä paljon toivomisen varaa. Tunnistamattomat migreeniperäiset oireet leimautuvat aivan liian helposti ”toiminnallisiksi” eli psykosomaattisiksi oireiksi tai ne mielletään masennuksen oireiksi. Erityisen suuria diagnostisia haasteita on hemiplegisen migreenin osalta. Tämä harvinaisempi taudin muoto oirehtii niin monimuotoisesti, neurologisesti ajatellen omituisesti ja epäloogisesti, että oikean syyn löytäminen on lähes poikkeuksetta haastavaa.  
Tälle sivustolle on koottu luentomateriaaleista luotuja tiivistelmiä sekä erillisiä artikkeleita migreeniin liittyen. Sivuston tarkoituksena on:
  • Avata migreenin taustamekanismia
  • Kuvata kuina migreeni voi oireilla
  • Auttaa migreenikkoa tunnistamaan oireensa
  • Auttaa migreeniä sairastavan läheisiä ymmärtämään, mistä migreenissä on kyse
  • Opastaa terveydenhuoltohenkilöstöä diagnosoimaan ja hoitamaan migreeniä
  • Informoida työkuvystä päättäviä tahoja migreenin työkykyä alentavasta vaikutuksesta
  • Kuvata migreenin hoitovaihtoehtoja

Tietoa kirjoittajasta

Sivuston tekstit ja kuvat on koostettu neurologi Matti Ilmavirran migreeniluennoista, lehtiartikkeleista sekä tätä sivustoa varten tehdyistä erillisistä artikkeleista. Lääketieteellistä sanastoa on pyritty minimoimaan siltä osin kuin se on mahdollista.

Matti Ilmavirta on toiminut yleislääkärinä sairaalalääkärinä sekä yksityislääkärinä erikoistuen migreenipotilaiden hoitoon useiden vuosikymmenten ajan. 

Pitkäaikainen työ migreenipotilaiden parissa on paljastanut yllättävän paljon epäkohtia migreeniin liittyen. Ongelmia on itse sairauden tunnistamisessa, hoitolinjauksissa ja jopa sairauteen suhtautumisessa.  Tavattuani useita satoja migreenipotilaita ja seuraten heidän taudin kulkuaan useita vuosia, alkoi hahmottua hyvin toisenlainen kokonaiskuva migreenistä. 

Koska en ole vuosiin voinut ottaa uusia potilaita hoidettavakseni, haluan tarjota oman tietämykseni tämän sivuston myötä kaikkien migreenipotilaiden sekä heidän hoitoonsa osallistuvien tahojen käyttöön. 


 Lisätietoa kirjoittajasta

Migreenin oireet

Migreenin oireet syntyvät hermoston yliherkistymisen aiheuttamasta elintoimintojen vääristymisestä. Lähtökohtaisesti migreeni on kohtauksellinen sairaus. Vuosien aikana useita kertoja aktivoituessaan myös oirekuva laajenee.
Lue lisää

Mistä migreeni johtuu?

Migreenin oireet syntyvät aivojen ja äärihermojen toiminnanhäiriöistä, ylivirittymisestä tai lamaantumisesta, jolloin hermosolun välittämä aistimus vääristyy tai hermotetun kohdelimen toiminta häiriintyy.
Lue lisää

Migreenin hoito

Niin kohtauksellisen kuin kroonisenkin migreenin hoito on yleensä lääkehoidon ja lääkkeettömien hoitomuotojen yksilöllisesti harkittu yhdistelmä.
Lue lisää

MigreeniMonsteri

Kurkista miltä migreeni näyttäisi jos se olisi elävä hahmo,
tutustu MigreeniMonsteri-sarjakuviin >>