Neurologian erikoislääkäri, LT Matti Ilmavirta

” Urani alkuvuodet olen toiminut terveyskeskus- ja sairaalalääkärinä Keski-Suomessa ja muutaman vuoden myös Ruotsissa. Neurologian erikoislääkärinä  olen toiminut Jyväskylän ja Tampereen keskussairaaloissa sekä yksityislääkärinä. Väitöskirjatyöni käsitteli aivoinfarktin akuuttihoitoa aivohalvausyksikössä Tampereella (Stroke Unit). 

Neurologina olen osallistunut vuosien saatossa lukuisiin kliinisiin lääketutkimuksiin, joista osa on liittynyt migreeniin. Pitkälti näiden lääketutkimusten ansiosta olen päässyt tutustumaan alan kongresseihin ja migreenin perustutkimukseen. Sairaalatyössä, yksityisvastaanotolla ja lääketutkimuksiin liittyen olen tavannut laajan kirjon migreenipotilaita.Työvuosieni aikana migreenin syntymekanismin teoria on muuttunut suuresti.  On myös ymmärretty, kuinka laajakirjoinen ja työkykyä alentava sairaus migreeni voi olla. Tietämys migreenistä yleisesti on ollut heikolla pohjalla, ehkä sen vuoksi, että lääkärien peruskoulutuksessa ja jopa neurologian erikoistumisvaiheessa migreeniä käsitellään hyvin vähän. Migreeni erilaisine oireineen koskettaa lähes kaikkia hoitoaloja ja tämän vuoksi koulutusta tulisi suunnata laajemmalle yleisölle. 

Näkemystäni ovat muokanneet mm. alalla tehty perustutkimus, genetiikka mukaan lukien, lukemattomien potilaiden tapaamiset ja haastattelut, oirekuvaukset sekä potilaiden pitkäaikainen seuranta. Vanhoista migreeniin liittyvistä teorioista, käsityksistä ja uskomuksista näkökulman muuttaminen nykyisen kaltaiseksi on vaatinut itseltänikin vuosien prosessoinnin.”

Matti Ilmavirta

Lääketieteen lisensiaatti 1979

Neurologian erikoislääkäri 1992

Lääketieteen tohtori 1994