Migreenin estohoito

Tällä hetkellä Suomen markkinoilla ei ole yhtään sellaista lääkeainetta, joka olisi ensisijaisesti tarkoitettu migreenin hoitoon. Aikanaan pitsotifeeni (Sandomigrin) oli reseptivalmisteena Suomessakin, mutta nykyään sitä saa vain erityisluvalla. Serotoniini antagonisti pitsotifeeni on ainoa markkinoilla oleva lääke, jonka pääasiallinen käyttöindikaatio on migreenin esto. Lähiaikoina on tulossa markkinoille uusi lääkeryhmä (CGRP -vaikutteiset aineet), jonka käyttötarkoitus on nimenomaan migreenikohtausten katkaisu ja estohoito. Kaikilla tällä hetkellä migreenin estoon käytettävillä lääkkeillä on ollut ensin jokin muu käyttötarkoitus ja sen myötä on havaittu myös migreenin estovaikutuksia. Migreenilääkkeet jaotellaan usein niiden muun käyttötarkoituksen mukaisesti, mikä saattaa aiheuttaa potilaalle hämmennystä ja vaikeuttaa lääkkeen käytön aloitusta. Esimerkkinä on epilepsia- tai masennuslääkeryhmän lääkkeen aloitus potilaalla, jolla näitä sairauksia ei ole tai verenpainelääkkeen aloittaminen potilaalle, jolla verenpaine on jo valmiiksi matala. Migreeniestolääkkeistä voitaisiin käyttää mieluummin nimitystä vaikkapa ”neurostabilaattorilääkkeet”, sen sijaan, että edes käytettäisiin näitä muiden käyttöindikaatioiden otsikoita väärinkäsitysten välttämiseksi.

Yleistäen voidaan sanoa, että parhaat migreenin estolääkkeet ovat laajakirjoisia, moneen välittäjäaineeseen vaikuttavia lääkeaineita. On yllättävää, että niin monilla eri farmakologisilla aineilla on vaikutuksia migreenimekanismeihin. Toisaalta samat lääkeaineet eivät vaikuta
läheskään kaikilla, mikä kuvastaa hyvin migreenigenetiikan ja mekanismien monimuotoisuutta.Tähän mennessä ei ole löytynyt yhtä ainoaa lääkevalmistetta, joka toimisi kaikille. Estolääkkeen valinta on aina yksilöllistä ja oikean lääkityksen löytäminen voi viedä aikaa. Tehon lisäksi myös sivuvaikutukset vaikuttavat lääkkeen valintaan.

Seuraavassa luetellaan migreenin estoon soveltuvia lääkeaineita:

Verenpainelääkkeet
Beetasalpaajat: mm. propranololi, metoprololi, bisoprololi, nebivoli
AT-salpaajat: kandesartaani, olmesartaani
Kalsiumsalpaajat: mm. verapamiili, nifedipiini

Epilepsialääkkeet
mm. topiramaatti, valproaatti, lamotrigiini, gabapentiini

Trisykliset antidepressantit (TCA)
amitriptyliini, nortriptyliini, trimipramiini, (doksepiini)

Botuliinitoksiini

Puudute-kortisoni -injektiot (hermoblokadihoidot)

Hermoblokadihoidot

Pään hermoväylien alueelle (nervus occipitalis ja nervus trigeminus) kohdistuvia injektioita voidaan käyttää migreenikohtausten katkaisuun. Tällä hoitomenetelmällä on myös migreenin estovaikutuksia. Puuduteaine (mm. lidocain, bupivacain) on hyvin tehokas kohtauksen katkaisija, mutta joillakin jopa yhden ainoan käsittelyn jälkeen voi tulla viikkojen oireeton jakso. Puudutteen lisänä käytetään usein paikallisesti vaikuttavaa kortisonia, joka saattaa tehostaa sekä katkaisu- että estohoidon tehoa. Estohoitotarkoituksessa puudute-kortisoni -injektioita voidaan antaa kuuriluontoisesti, esimerkiksi 1-2 viikon välein yhteensä 3-4 kertaa.

Näiden injektioiden vaikutus ei perustu äärihermon puudutukseen, vaan sentraaliseen eli keskushermostovaikutuksiin, jotka välittyvät äärihermon kautta.

Tavallisimmin puudutetta käytetään takaraivon hermon (nervus occipitalis medialis) alueelle, mikä usein auttaa myös kolmoishermon (nervus trigeminus) alueen eli ohimon, otsan ja päälaen särkyyn ja muihinkin migreenioireisiin, kuten näköhäiriöihin, pahoinvointiin tai huimaukseen. Joskus hoidon tehostamiseksi injektioita tarvitaan myös okkipitaalihermon lateraalihaaran ja kolmannen haaran (3rd branch) ja kolmoishermon haaroille (temporomandibularis / auriculotemporalis, zygomatigotemporalis, supraorbitalis). Injektiotekniikassa on huomioitava, että pistos kohdistuu sensitoituneen eli aristavan hermon ympäristöön, eikä ympäröivään kipeytyneeseen lihakseen. Väärään paikkaan annettu injektio saattaa ärsyttää migreenin herkistämää lihasta entisestään.

Enemmän hermoblokadi- / triggerpiste- ja  botuliini-injektioista migreenin eri oireisiin ja muihin käyttöindikaatioihin on kerrottu tämän sivuston osiossa ”injektiohoidot”.