Migreenin hoidosta 

Lievän migreenin hoidossa päästään pitkälle käypä hoito -suosituksen ohjeiden mukaisesti. Osalle, varsinkin kroonista migreeniä sairastaville, suositusten mukainen lääkitys ei ole riittävä tai sopiva. Tässä osiossa esitellään käyttämäni migreenikohtauksen hoito-ohjeet, pitkittyneen migreenikohtauksen (status migrenosus) katkaisuhoito-ohjeet, estolääkitys sekä erillisessä kappaleessa käsitellään lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja.